Zgjidhje për ftohje të

proceseve industriale

me performancë të lartë

Sistemet e ftohjes së proceseve nga Daikin janë projektuar për t’iu përshtatur kushteve të nevojshme për një shumëllojshmëri aplikimesh industriale.

Besueshmëri

Përfitoni nga politika jonë për zero defekte

Kur posedoni një fabrikë prodhimi ose një ndërtesë që përmban inventare të mëdha, është thelbësore për biznesin tuaj që sistemi i klimës të funksionojë mirë në çdo moment.

  • Politika jonë për zero-defekte nënkupton se ne testojmë në mënyrë të përsëritur çdo njësi gjatë prodhimit për t’u siguruar që ajo të funksionojë në mënyrë të përkryer për vitet në vazhdim
  • Përpara se t’i montojmë njësitë, ne testojmë çdo pjesë për t’u siguruar që ajo të plotësojë standardet tona të cilësisë
  • Ne përdorim vetëm komponentët me cilësinë më të lartë dhe shumë prej tyre prodhohen në kompaninë tonë

Efikasitet në energji

Reduktoni emetimin e karbonit

Teknologjitë tona efikase në energji do t’ju ndihmojnë të reduktoni gjurmën e karbonit dhe të ulni kostot tuaja operacionale.

  • Teknologjia jonë me inverter e krijuar nga ne rrit efikasitetin e energjisë deri në 30%
  • Procesi i rikuperimit të nxehtësisë ripërdor energjinë e krijuar gjatë ftohjes së proceseve për të ngrohur me komoditet zyrat dhe mjediset e tjera
  • Te ne në Daikin, misioni ynë është kërkimi dhe zhvillimi i zgjidhjeve ekologjike inovative të ndërtesave

Zhvillim brenda kompanisë

Provoni nivelet më të larta të inovacionit

Qendrat tona të brendshme të zhvillimit të produkteve dhe prodhimi i brendshëm i pjesëve janë garanci për sistemet e ftohjes së proceseve me cilësi më të lartë në treg.

  • Inxhinierët e Daikin janë të përkushtuar që të zhvillojnë produkte dhe teknologji të reja
  • Ne reagojmë menjëherë ndaj ndryshimeve në legjislacion sepse ne i zhvillojmë produktet tona brenda kompanisë
  • Duke i prodhuar vetë kompresorët tanë ne mund të garantojmë cilësinë e tyre të lartë

Ne punojmë me ju

Daikin është një partner i vërtetë kur bëhet fjalë për projektimin e zgjidhjeve të ftohjes së proceseve sipas nevojave tuaja. Konsulentët dhe instaluesit e Daikin punojnë me ju në terren për të zhvilluar një zgjidhje të personalizuar për ndërtesën tuaj, bazuar në nevojat tuaja, kërkesat, vendndodhjen, kufizimet e ndërtesës, etj. Qoftë kur kërkoni zgjidhje plug-and-play, ose diçka krejtësisht të personalizuar, ne kemi burimet e duhura që i ofrojnë të dyja këto.

Nga kantinat e vogla të verës deri te magazinat e mëdha industriale

 

Sado i vogël apo i madh të jetë projekti juaj, ne kemi zgjidhje për ftohje të proceseve që u përshtaten nevojave tuaja.

agriculture-industrial.jpg

Bujqësi

Rrisni rendimentin e të korrave dhe zgjasni kohën e deponimit të frutave dhe zarzavateve duke kontrolluar çdo ndryshim të klimës në serrën tuaj.

datacenter-industrial.jpg

Qendrat e të dhënave

Mbajini pajisjet tuaja të IT-së gjithmonë në punë me zgjidhjet e ftohjes nga Daikin që janë projektuar për të sistemuar hapësira me pajisje që prodhojnë sasi të mëdha të nxehtësie.

district-cooling-v2.png

Ftohje komunale

Rrisni efikasitetin dhe reduktoni konsumin e energjisë në të gjitha ndërtesat në komunitetin ose rajonin tuaj.

food-industrial.jpg

Përpunim dhe magazinim i ushqimeve

Ftohja e sigurt e proceseve ofron temperatura të qëndrueshme për prodhimin, transportin dhe deponimin e ushqimeve.

manufacturing-industrial.jpg

Prodhim

Siguroni funksionim të përkryer me njësitë e ftohjes së pajisjeve, ato frigoriferike dhe njësitë e trajtimit të ajrit nga Daikin.

marine-industrial.jpg

Marinë

Modelet tona kompakte të ndërtuara me materiale kundër ndryshkjes janë projektuar për t’u bërë ballë kushteve në det të hapur.

petrochemical-industrial.jpg

Impiante petrokimike

Teknologjitë tona të kontrollit të temperaturës i mbajnë fabrikat petrokimike të sigurta dhe komode, duke rritur efikasitetin.

pharmaceutical-industrial.jpg

Farmaceutikë

Shmangni ndotjen e ajrit në mjediset tuaja tepër të kontrolluara me ftohjen tonë të proceseve dhe teknologjitë e kontrollit të lagështisë.

warehouse-industrial.jpg

Magazina

Mbroni inventarin tuaj dhe reduktoni faturat e energjisë me zgjidhjet e Daikin për ngrohje, ftohje dhe ajrosje.

wineries-industrial.jpg

Kantinat e verës

Me zgjidhjet e Daikin për kontrollin e klimës, ne garantojmë kushte optimale termike gjatë çdo faze të procesit të prodhimit të verës.

Ftohje infrastrukturore për qendrat e të dhënave

 

Për t’i mbajtur në funksionim të përkryer pajisjet tuaja të rëndësishme të TI-së, ne ofrojmë zgjidhje të sigurta ftohjeje të projektuara për të sistemuar sasi të mëdha nxehtësie të krijuara nga qendrat e të dhënave dhe qendrat teknologjike.