EKHTS-AC

Rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi

EKHTS-AC

Depozitë inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi me vendosje mbi njëra-tjetrën

Karakteristikat e produktit:

  • Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi.
  • Njësia e brendshme dhe depozita e ujit të ngrohtë për përdorim në shtëpi mund të stivohen për të kursyer hapësirë ose të vendosen pranë njëra-tjetrës, vetëm nëse lartësia e kufizon vendosjen
  • I disponueshëm në 200 dhe 260 litra
  • Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë cilësisë së lartë të izolimit
  • Në intervale të caktuara, njësia e brendshme mund të nxehë ujin në 60°C për të parandaluar rrezikun e rritjes së baktereve
  • Nxehje efikase e temperaturës: nga 10°C në 50°C në vetëm 60 minuta