Na Vlerësoni

Mirë se erdhët në DAIKIN anketën për kënaqësinë e konsumatorit!

Mendimi juaj ka rëndësi! Ne duam që të ofrojmë produkte dhe shërbime të mira, prandaj komenti Juaj është shumë i rëndësishëm për ne në përpjekjet tona për përmirësim të vazhdueshëm. Ndani përvojat tuaja duke iu përgjigjur disa pyetjeve të mëposhtme. Plotësimi i anketës nuk do të ju marrë më shumë se 5 minuta nga koha juaj.

Na vlerësoni

Ne përpiqemi vazhdimisht të ofrojmë produktet dhe shërbimet më të mira, dhe na nevojiten komentet tuaja që të përmirësohemi vazhdimisht.
Na vlerësoni përmes anketës on-line – mendimi juaj ka rëndësi!