EKHWP-PB

Rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi

EKHWP-PB

Depozitë shtëpie pa presion me ujë të ngrohtë, me mbështetje diellore

Karakteristikat e produktit:

  • Rezervuar i projektuar për lidhje me sistem paneli diellor termik me presion
  • I disponueshëm në 300 dhe 500 litra
  • Rezervuar i madh për ruajtjen e ujit të nxehtë për të siguruar në çdo kohë ujë të nxehtë për përdorim shtëpiak
  • Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë cilësisë së lartë të izolimit
  • Mundësi për ngrohje të ambientit (vetëm rezervuarë 500 litra)