FCAG-B

Kasetë me qarkullim rrethor

Round Flow - FCAG-B

Shkarkim ajri 360° për efikasitet dhe komoditet optimal

Karakteristikat e produktit:

 • Kombinimi me teknologjinë R-32 Bluevolution redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, duke sjellë menjëherë konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik, si dhe ka deri në 16% më pak mbushje me agjent ftohës
 • Paneli opsional i pastrimit automatik të filtrit sjell efikasitet më të lartë dhe komoditet dhe kosto më të ulëta mirëmbajtjeje.
 • Dy sensorë inteligjentë opsionalë rrisin efikasitetin e energjisë dhe komoditetin.
 • Lartësia më e ulët e montimit në treg: 214 mm për kategorinë 20-63
 • Mundësia më e gjerë e zgjedhjes në panelet dekorative: panele moderne në të bardhë (RAL9010) dhe të zezë (RAL9005) dhe panele standarde në të bardhë (RAL9010) me fletë gri ose të bardhë të plotë
 • Njësia e brendshme e njësuar mund të kombinohet me njësitë e jashtme R-32 dhe R-410A, duke thjeshtuar stokun
 • Kontroll individual i kapakut: fleksibilitet për t’iu përshtatur çdo plani dhome pa ndryshuar vendndodhjen e njësisë!
 • Fletët e mëdha dhe motivi unik i lëvizjes përmirëson shpërndarjen e barabartë të ajrit
 • 5 shkallë të ndryshme shpejtësie të disponueshme për komoditetin maksimal
 • Hyrja opsionale e ajrit të freskët
 • Shkarkimi me tuba me degëzim lejon optimizimin e shpërndarjes së ajrit në dhomat me forma të çrregullta ose furnizimin e ajrit në dhomat e vogla pranë
 • Pompa standarde e kullimit me ngritje 675mm rrit fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme:

FCAG-B / 2MXM-A
FCAG-B / 2MXM-N
FCAG-B / 3MXM-A
FCAG-B / 3MXM-A9
FCAG-B / 3MXM-N
FCAG-B / 3MXM-N7
FCAG-B / 3MXM-N8
FCAG-B / 3MXM-N9
FCAG-B / 4MWXM-A
FCAG-B / 4MWXM-A9
FCAG-B / 4MXM-A
FCAG-B / 4MXM-A9
FCAG-B / 4MXM-N
FCAG-B / 4MXM-N9
FCAG-B / 5MXM-A
FCAG-B / 5MXM-A9
FCAG-B / 5MXM-N
FCAG-B / 5MXM-N9
FCAG-B / ARXM-N9
FCAG-B / ARXM-R
FCAG-B / AZAS-MV1
FCAG-B / AZAS-MY1
FCAG-B / AZQS-B(8)V1
FCAG-B / AZQS-BY1
FCAG-B / RQ-BV3
FCAG-B / RQ-BW1
FCAG-B / RR-BV3
FCAG-B / RR-BW1
FCAG-B / RXM-N
FCAG-B / RXM-N9
FCAG-B / RXM-R
FCAG-B / RXM-R9
FCAG-B / RXS-L
FCAG-B / RXS-L3
FCAG-B / RZA-D
FCAG-B / RZAG-A
FCAG-B / RZAG-MV1
FCAG-B / RZAG-MY1
FCAG-B / RZAG-NV1
FCAG-B / RZAG-NY1
FCAG-B / RZASG-MV1
FCAG-B / RZASG-MY1
FCAG-B / RZQ-C
FCAG-B / RZQG-L(8)Y1
FCAG-B / RZQG-L9V1
FCAG-B / RZQSG-L(8)Y1
FCAG-B / RZQSG-L3/9V1

Përfitimet:

cq5dam.thumbnail.319.319

Sensori i pranisë dhe i dyshemesë

Sensori i pranisë drejton ajrin larg personave që dallohen nga sensori në dhomë, kur aktivizohet kontrolli i qarkullimit të ajrit. Sensori i dyshemesë dikton temperaturën mesatare të dyshemesë dhe siguron shpërndarje të njëtrajtshme të temperaturës mes tavanit dhe dyshemesë.
cq5dam.thumbnail.319.319

Filtër me pastrim automatik (opsional)

Deri në 5 njësi të brendshme mund të lidhen me një njësi të jashtme të vetme, edhe nëse janë të kapaciteteve të ndryshme. Të gjitha njësitë e brendshme mund të vihen në funksionim individualisht brenda të njëjtit modalitet ngrohjeje ose ftohjeje.
cq5dam.thumbnail.140.100-21

Aplikacioni Onecta

Kontrolloni klimën tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje përmes smartfonit ose tabletit
cq5dam.thumbnail.319.319

Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji
cq5dam.thumbnail.319.319

Parandalimi i korrenteve të ajrit

Kur fillon të ngrohet ose kur termostati është i fikur, drejtimi i nxjerrjes së ajrit vendoset horizontalisht dhe ventilatori vendoset në shpejtësi të ulët për të parandaluar korrentet e ajrit. Pas ngrohjes, nxjerrja e ajrit dhe shpejtësia e ventilatorit vendosen sipas dëshirës.
cq5dam.thumbnail.319.319

Kontroll individual i fletëve

Kontrolli individual i fletëve përmes telekomanduesit me tela ju lejon të rregulloni me lehtësi pozicionin e secilës fletë individualisht, për t’iu përshtatur çdo konfigurimi të ri në dhomë. Disponohen edhe sete opsionale mbylljeje.