FDXM-F9

Njësi e fshehur në tavan

FDXM-F9

Njësi kompakte e fshehur në tavan, me lartësi prej vetëm 200 mm

Karakteristikat e produktit:

  • Njësia është e padukshme pasi është e fshehur në tavan: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit
  • Përmasa kompakte, mund të montohet lehtësisht në një hapësirë boshe të tavanit prej vetëm 240 mm
  • Opsioni i filtrit me vetëpastrim garanton efikasitet, komoditet dhe qëndrueshmëri maksimale duke e pastruar filtrin rregullisht
  • Paneli i kontrollit online (opsional): kontrolloni njësinë tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje me një aplikacion, përmes rrjetit tuaj lokal ose internetit dhe monitoroni konsumin e energjisë
  • Presioni i jashtëm statik mesatar deri në 40 Pa lehtëson përdorimin e njësisë me tuba fleksibël të gjatësive të ndryshme
  • Gamë e unifikuar për njësinë e brendshme për R-32 dhe R-410A
  • Seti multizonal mundëson shërbimin e disa zonave me klimë të kontrolluar në mënyrë individuale nga një njësi e brendshme
  • Konsum i ulët i energjisë falë motorit me ventilator DC

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme:

FDXM-F3 / 2MXM-M
FDXM-F3 / 2MXM-M9
FDXM-F3 / 3MXM-A
FDXM-F3 / 3MXM-N
FDXM-F3 / 3MXM-N9
FDXM-F3 / 4MXM-A
FDXM-F3 / 4MXM-N
FDXM-F3 / 4MXM-N9
FDXM-F3 / 5MXM-A
FDXM-F3 / 5MXM-N
FDXM-F3 / 5MXM-N9
FDXM-F3 / RXM-M9
FDXM-F3 / RXM-N
FDXM-F3 / RXS-L
FDXM-F3 / RXS-L3
FDXM-F3 / RZAG-MV1
FDXM-F3 / RZAG-MY1
FDXM-F3 / RZASG-MV1
FDXM-F3 / RZQG-L(8)Y1
FDXM-F3 / RZQG-L9V1
FDXM-F3 / RZQSG-L(8)Y1
FDXM-F3 / RZQSG-L3/9V1

Përfitimet:

cq5dam.thumbnail.319.319

Filtër me pastrim automatik

Filtri vetëpastrohet automatikisht. Thjeshtësia e mirëmbajtjes do të thotë efikasitet optimal i energjisë dhe komoditet maksimal pa pasur nevojë për mirëmbajtje të shtrenjta dhe që marrin kohë.
cq5dam.thumbnail.319.319

Vetëm ventilatori

Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.
cq5dam.thumbnail.319.319

Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (3 shkallë)

Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.
cq5dam.thumbnail.319.319

Për shumë zona

Lejon deri në 6 zona individuale klime me një njësi të brendshme
cq5dam.thumbnail.319.319 (4)

Përdorimi me disa modele

Deri në 5 njësi të brendshme mund të lidhen me një njësi të jashtme të vetme, edhe nëse janë të kapaciteteve të ndryshme. Të gjitha njësitë e brendshme mund të vihen në funksionim individualisht brenda të njëjtit modalitet ngrohjeje ose ftohjeje.
cq5dam.thumbnail.319.319

Programi i tharjes

Lejon që nivelet e lagështisë të ulen pa ndikuar në temperaturën e dhomës.