FNA-A9

Njësi e fshehur që qëndron mbi dysheme

FNA-A9

Projektuar për t'u fshehur brenda mureve

Karakteristikat e produktit:

  • I fshehur mirë në mur: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit
  • Gamë e unifikuar për njësinë e brendshme për R-32 dhe R-410A
  • Kombinimi me teknologjinë R-32 Bluevolution redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, duke sjellë menjëherë konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik, si dhe ka deri në 16% më pak mbushje me agjent ftohës
  • Kërkon hapësirë shumë të vogël instalimi sepse thellësia është vetëm 200 mm
  • Lartësia e ulët (620 mm) mundëson që njësia të përshtatet nën një dritare
  • ESP e lartë lejon instalim fleksibël

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme:

FNA-A9 / 2MXM-A
FNA-A9 / 2MXM-N
FNA-A9 / 3MXM-A
FNA-A9 / 3MXM-N
FNA-A9 / 3MXM-N7
FNA-A9 / 3MXM-N8
FNA-A9 / 3MXM-N9
FNA-A9 / 4MWXM-A
FNA-A9 / 4MXM-A
FNA-A9 / 4MXM-N
FNA-A9 / 4MXM-N9
FNA-A9 / 5MXM-A
FNA-A9 / 5MXM-N
FNA-A9 / 5MXM-N9
FNA-A9 / RXM-N
FNA-A9 / RXM-N9
FNA-A9 / RXM-R
FNA-A9 / RXM-R9
FNA-A9 / RXS-L
FNA-A9 / RXS-L3
FNA-A9 / RZA-D
FNA-A9 / RZAG-A
FNA-A9 / RZAG-MV1
FNA-A9 / RZAG-MY1
FNA-A9 / RZAG-NV1
FNA-A9 / RZAG-NY1
FNA-A9 / RZASG-MV1
FNA-A9 / RZASG-MY1
FNA-A9 / RZQ-C
FNA-A9 / RZQG-L(8)Y1
FNA-A9 / RZQG-L9V1
FNA-A9 / RZQSG-L(8)Y1
FNA-A9 / RZQSG-L3/9V1

Përfitimet:

cq5dam.thumbnail.319.319

Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji
cq5dam.thumbnail.319.319

Vetëm ventilatori

Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.
cq5dam.thumbnail.140.100-21

Aplikacioni Onecta

Kontrolloni klimën tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje përmes smartfonit ose tabletit
cq5dam.thumbnail.319.319

Ftohje e infrastrukturës

Largoni me besueshmëri, efikasitet dhe fleksibilitet nxehtësinë që krijohet vazhdimisht nga pajisjet e IT-së dhe serverit për të garantuar kohë pune maksimale ndërkohë që ofrohet kthimi më i mirë për investimin.
cq5dam.thumbnail.319.319

Kalimi automatik ftohje-ngrohje

Përzgjedh automatikisht modalitetin e ngrohjes ose të ftohjes për të arritur temperaturën e përcaktuar.
cq5dam.thumbnail.319.319

Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (3 hapa + automatik)

Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.