FVA-A

Njësi që qëndron mbi dysheme

FVA-A

Për hapësira komerciale me tavane të larta

Karakteristikat e produktit:

  • Ulje e variacionit të temperaturës me përzgjedhje automatike të shpejtësisë së ventilatorit ose shpejtësi me zgjedhje të lirë me 3 shkallëzime.
  • Kombinimi me teknologjinë R-32 Bluevolution redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, duke sjellë menjëherë konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik, si dhe ka deri në 16% më pak mbushje me agjent ftohës
  • Komoditet i përmirësuar si rezultat i një shpërndarjeje më të mirë të qarkullimit të ajrit nga qarkullimi vertikal i cili lejon përshtatjen manuale të fletëve të daljes së ajrit në krye të njësisë.
  • Qarkullim dalës i përzgjedhshëm horizontal për t’iu përshtatur më mirë shtrirjes së dhomës (përmes telekomandës me valë BRC1E*/BRC1H*)
  • Gamë e unifikuar për njësinë e brendshme për R-32 dhe R-410A

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme:

FVA-A / RZA-D
FVA-A / RZAG-MV1
FVA-A / RZAG-MY1
FVA-A / RZAG-NV1
FVA-A / RZAG-NY1
FVA-A / RZASG-MV1
FVA-A / RZASG-MY1
FVA-A / RZQ-C
FVA-A / RZQG-L(8)Y1
FVA-A / RZQG-L9V1
FVA-A / RZQSG-L(8)Y1
FVA-A / RZQSG-L3/9V1

Përfitimet:

cq5dam.thumbnail.319.319

Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji
cq5dam.thumbnail.319.319

Vetëm ventilatori

Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.
cq5dam.thumbnail.140.100-21

Aplikacioni Onecta (opsional)

Kontrolloni klimën tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje përmes smartfonit ose tabletit
cq5dam.thumbnail.319.319

Rrotullimi automatik vertikal

Mundësi përzgjedhjeje e rrotullimit automatik vertikal të krahëve të shkarkimit të ajrit për shpërndarje efikase të ajrit dhe temperaturës në të gjithë dhomën.
cq5dam.thumbnail.319.319

Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (3 hapa + automatik)

Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.
cq5dam.thumbnail.319.319

Kalimi automatik ftohje-ngrohje

Përzgjedh automatikisht modalitetin e ngrohjes ose të ftohjes për të arritur temperaturën e përcaktuar.