FWB- CT/CF

Njësi e fshehur në tavan me ESP mesatare

FWB- CT/CF medium ESP

Njësi me motor ventilatori AC për montim të fshehur horizontal

Karakteristikat e produktit:

  • Rregullim në çast sipas ndryshimeve të temperaturës dhe lagështisë relative
  • Zgjidhje shumë fleksibël: përmasa, topologji tubacioni dhe valvula lidhjeje të shumëllojshme
  • Modulim i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit që rezulton në emetime të reduktuara të zhurmës, në krahasim me ventilkonvektorët me motor AC me shpejtësi fikse
  • Lidhjet e ujit mund të ndryshohen me lehtësi në vend nga instaluesi