FWM-DAT/DAF

Njësi që qëndron mbi dysheme

FWM-DAT/DAF

Njësi me motor ventilatori AC për montim vertikal
 
 

Karakteristikat e produktit:

  • Sistem i shpejtë mbërthimi për instalimin me montim në mur
  • Lidhje të shpejta për opsionet elektrike: veglat nuk janë të nevojshme.
  • Filteri i ajrit mund të hiqet lehtësisht për t’u pastruar.
  • Ngrohësi elektrik: asnjë rele me kapacitet deri në 2 kW
  • Ngrohësi elektrik: i pajisur me dy termostatë që ndërpresin mbinxehjen
  • Disponohen valvula të paramontuara në 3 drejtime/4 porte për ndezje/fikje.
  • Paketat e valvulave janë të izoluara, nuk nevojiten panele kullimi shtesë
  • Paketat e valvulave përmbajnë valvula balancimi dhe fole sensorësh