FWN-AT/AF

Njësi e fshehur në tavan me ESP të lartë

FWN-AT/AF

Njësi me motor ventilatori BLDC për montim horizontal ose vertikal. Rregullim i vazhdueshëm i qarkullimit të ajrit dhe modulim i shpejtësisë së ventilatorit

Karakteristikat e produktit:

  • Deri në 70% kursim energjie me teknologjinë e motorit DC pa karbonçina krahasuar me teknologjinë tradicionale
  • Rregullim në çast sipas ndryshimeve të temperaturës dhe lagështisë relative
  • Nivel i ulët zhurme gjatë funksionimit
  • Zgjidhje shumë fleksibël: përmasa, topologji tubacioni dhe valvula lidhjeje të shumëllojshme
  • Filteri i ajrit mund të hiqet lehtësisht për t’u pastruar.
  • Lidhje e drejtë e tubave e montuar në anën e shkarkimit