FWXM-ATV3R

Fancoil inkaso Slim

Daikin Altherma HPC - FWXM-ATV3R

Kombinimi i optimizuar në ftohje dhe ngrohje i efikasitetit, komoditetit dhe fleksibilitetit

Karakteristikat e produktit:

  • Kapacitet i lartë ngrohës/ftohës përmes konveksionit të detyruar
  • Kontroll i plotë i ventilatorit me modulim
  • Optimizuar për kombinimin me pompat e nxehtësisë, T e qarkullimit (°C) ulet në 35 °C në regjimin e ngrohjes
  • Shkrihet natyrshëm me çdo lloj dekori të brendshëm: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit