FXNQ-A

Njësi e fshehur që qëndron mbi dysheme

FXNQ-A

Projektuar për t’u fshehur brenda mureve

Karakteristikat e produktit:

  • I fshehur mirë në mur: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit
  • Kërkon hapësirë shumë të vogël instalimi sepse thellësia është vetëm 200 mm
  • Lartësia e ulët (620 mm) mundëson që njësia të përshtatet nën një dritare
  • ESP e lartë lejon instalim fleksibël

Përfitimet:

cq5dam.thumbnail.319.319

Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji
cq5dam.thumbnail.319.319

Kalimi automatik ftohje-ngrohje

Përzgjedh automatikisht modalitetin e ngrohjes ose të ftohjes për të arritur temperaturën e përcaktuar.
cq5dam.thumbnail.319.319

Programi i tharjes

Lejon që nivelet e lagështisë të ulen pa ndikuar në temperaturën e dhomës.
cq5dam.thumbnail.140.100-1-3-2

Për shumë banorë (opsional)

Furnizimi kryesor me energji i njësisë së brendshme mund të çaktivizohet kur dilni nga hoteli ose nga zyrat.
cq5dam.thumbnail.319.319

Vetëm ventilatori

Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.
cq5dam.thumbnail.319.319

Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (3 shkallë)

Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.