R HT – ERSQ- A(V/Y)1

Njesi e jashtme Altherma per temperature te larte

R HT - ERSQ-AV1

Karakteristikat e produktit:

  • Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -20°C

Kjo njësi mund të përdoret në kombinim me njësitë e mëposhtme:

EKHBRD-ACV1 / ERSQ-AV1
EKHBRD-ADV17 / ERSQ-AV1

Përfitimet:

cq5dam.thumbnail.319.319

Funksionim i garantuar deri në -20°C

Daikin Altherma është i përshtatshëm për të gjitha klimat, duke u qëndruar edhe kushteve më të egra të dimrit me një gamë funksionimi deri në -20°C
cq5dam.thumbnail.319.319

Inverteri

Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.