Kur u zhvilluan stadiumet për herë të parë, fokusi i tyre ishte të siguronin një mjedis për lojën e atletëve, dhe pak vëmendje u kushtohej spektatorëve. Këto objekte kanë evoluar në dekadat e fundit ku stadiumet janë bërë më shumë se thjesht objekte për sport të organizuar; ata tani ofrojnë një vend grumbullimi për njerëzit me interesa të përbashkëta dhe ofrojnë përfitime ekonomike për komunitetin përreth. Ky evolucion ka përfituar nga përparimet në arkitekturë dhe inxhinieri.

Stadiumet e reja janë shpesh me përdorim të përzier, emblematik dhe të përqendruar te tifozët, por janë gjithashtu mjaft korporative për të sjellë fitim në ditët me ndeshje. Dizajnet e reja spektakolare kanë përmirësuar përvojën e spektatorit. Risi ka ndodhur edhe brenda stadiumit, pasi arenat kanë filluar të ofrojnë hapësira argëtimi dhe aktivitete që njerëzit mund t’i shijojnë para ndeshjes, duke përfshirë edhe në ditët që nuk ka lojë.

Ky evolucion nuk ka ndikuar vetëm në dizajnin arkitektonik në stadiume, por edhe në dizajnin e HVAC, pasi sa më moderne janë bërë këto objekte, aq më shumë kanë filluar të integrojnë shërbimet në ndërtesa.

Sistemet HVAC janë shërbime thelbësore të ndërtesave moderne pasi ato nevojiten për të përmbushur pritshmëritë e komoditetit të banorëve, veçanërisht në objektet që ofrojnë përvoja.

Komoditeti termik në ndërtesa të tilla si stadiumet është shumë i rëndësishëm. Sistemet HVAC mund të jenë aleatë të rëndësishëm në hartimin e një përvoje komode për spektatorët dhe banorët e tjerë.

Por, sistemet HVAC mund të kenë gjithashtu edhe një ndikim të rëndësishëm te kostot operative dhe rrjedhimisht te fitimet. Për këtë arsye, ka aspekte që vlen të merren parasysh gjatë projektimit të sistemeve HVAC për stadiumet.

 

Komoditeti termik dhe cilësia e ajrit të brendshëm

 

Siç u përmend, stadiumet moderne janë gjithnjë e më shumë objekte me përdorim të përzier që përfshijnë zona tregtare, bare, restorante, sallone VIP dhe zona sky box. Të gjitha këto synojnë t’u ofrojnë spektatorëve një përvojë premium para, gjatë dhe pas lojës – si dhe në ditët kur nuk ka lojë. Natyrisht, një eksperiencë premium nuk mund të jetë e ndarë nga komoditeti termik, i cili duhet të garantohet në të gjitha ato zona në çdo sezon, pasi stadiumet nuk janë më thjesht objekte sportive, por gjithashtu akomodojnë mbledhje korporative, evenimente, koncerte dhe shfaqje gjatë gjithë vitit.

Në këto ambiente kërkohet atëherë ftohja dhe ngrohja komode dhe, në varësi të nevojës, nevojiten çillerë dhe/ose pompa nxehtësie që kanë madhësinë e duhur dhe mund të plotësojnë kërkesat për ftohje dhe ngrohje të zonave të ndryshme të stadiumit.

E njëjta gjë vlen edhe për cilësinë e ajrit të brendshëm (IAQ), i cili është një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm për t’u marrë parasysh, pasi një mori njerëzish në zona të ndryshme të stadiumit meritojnë të thithin ajër të pastër.

Ky është një nga qëllimet e sistemeve të ventilimit të dizajnuara mirë, të cilat janë mjete të shkëlqyera për të pastruar ajrin në mjediset e brendshme nëpërmjet shkëmbimit të ajrit dhe filtrimit të ajrit.

Lexoni më shumë këtu për rëndësinë e cilësisë së ajrit të brendshëm

Një aspekt tjetër interesant në të cilin fokusohet Daikin është monitorimi IAQ, pasi monitorimi dhe gjurmimi janë thelbësore për të qenë në gjendje të veproni dhe të bëni përmirësime.

Duke integruar sensorin IEQ Daikin, sistemi HVAC përfiton nga një sensor i cilësisë së mjedisit të brendshëm (IEQ) që monitoron dhe gjurmon kushtet e brendshme përmes një sërë parametrash të cilësisë së ajrit të brendshëm duke u dhënë menaxherëve të objekteve një tregues të qartë të statusit të cilësisë së ajrit të brendshëm në ndërtesën që ata menaxhojnë.

Klikoni këtu për të ditur se si Daikin mund t’ju ndihmojë të monitoroni IAQ

Ndërsa ftohja dhe ngrohja e ambienteve të brendshme nuk janë asgjë e re, kohët e fundit kemi parë tribuna dhe fusha me ajër të kondicionuar në stadiume. Kjo ka ardhur në rritje vitet e fundit, veçanërisht në vendet ku nxehtësia ekstreme e bën klimatizimin të nevojshëm që njerëzit të mblidhen normalisht dhe të përfshihen në aktivitete pa asnjë dëmtim të shëndetit të tyre.

Mendoni për stadiumet ku mbi 80 000 njerëz mblidhen në kushte ambienti që janë rregullisht mbi 40 °C – 80 000 trupa që marrin frymë në nxehtësi ekstreme, duke gjeneruar më shumë nxehtësi dhe lagështi, dhe duke e bërë mjedisin jo të shëndetshëm. Ky nuk është imazhi i një përvoje premium, plus do të ishte i dëmshëm për njerëzit.

Sistemet HVAC mund të ndihmojnë në shmangien e skenarëve të ngjashëm, duke ndihmuar në ftohjen e ndenjëseve dhe zonave të fushës në stadiume dhe duke siguruar sasinë e duhur të shkëmbimit të ajrit për të garantuar komoditetin dhe sigurinë e spektatorëve dhe atletëve.

 

Efikasitet energjie

 

Kondicionimi i një stadiumi të tërë – veçanërisht kur nuk ka një çati të palosshme – mund të konsiderohet i dëmshëm nga pikëpamja e konsumit të energjisë.

Megjithatë, ka një aspekt tjetër për t’u marrë parasysh: jeta siç e dimë nuk mund të jetë e mundur në nxehtësinë ekstreme pa ajër të kondicionuar.

Pasi ta kemi përcaktuar këtë, mund të analizojmë se si sistemet moderne të HVAC mund të ndihmojnë në plotësimin e nevojave për ajër të kondicionuar, ndërkohë që janë ende efikase në energji dhe ekologjike për mjedisin.

Si fillim, sistemet HVAC duhet të konsiderohen si pjesë integrale e projektimit të ndërtesës që synon arritjen e efikasitetit më të mirë të energjisë.

Kjo do të thotë se aspekte të tilla si:

 • orientimi i stadiumit bazuar në lëvizjen e diellit

 • skemat e ngjyrave të ndërtesës dhe dizajni i sipërfaqes që synojnë reflektimin e nxehtësisë dhe/ose devijimin e erërave

 • prania e një çatie të palosshme

 • prania e paneleve fotovoltaike për të prodhuar energji elektrike që do të furnizojë stadiumin

duhet të merren parasysh përpara se të trajtohen aspektet që lidhen më ngushtë me sistemin HVAC.

Ashtu si dizajni i ndërtesës, dizajni HVAC duhet të synojë të arrijë një nivel shumë të lartë të efikasitetit të energjisë, i cili mund të arrihet vetëm duke përdorur një përzierje teknologjish të avancuara që synojnë çdo nevojë që mund të paraqesë projekti.

Teknologjia e inverterit është jetike për dizajnet e HVAC që përdorin njësi me ftohje me ajër ose me ujë, veçanërisht për ndërtesat që paraqesin ndryshime të shpeshta në kërkesën e ngarkesës bazuar në numrin e personave të pranishëm dhe shpërndarjen e tyre në zona të ndryshme të ndërtesës.

Në fakt, duke ndryshuar frekuencën e furnizimit me energji të motorit, teknologjia e inverterit modulon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit (RPM) dhe në këtë mënyrë kontrollon kapacitetin e kompresorit.

Duke qenë se çillerët dhe pompat e nxehtësisë të instaluara në stadiume zakonisht funksionojnë me ngarkesë të pjesshme, teknologjia e inverterit është një zgjidhje e vlefshme për të rritur efikasitetin e tyre.

Më pas, për ta bërë të gjithë sistemin HVAC më efikas, është e rëndësishme që qarkullimi i ujit në sistemin HVAC të mund të ndryshojë në varësi të kërkesës aktuale të ngarkesës së ndërtesës. Një sistem i ndryshueshëm i qarkullimit të ujit është zgjidhja perfekte, pasi modulon sasinë e ujit që qarkullon nëpër sistem dhe garanton që pompat të punojnë në mënyrë sa më efikase të jetë e mundur, duke reduktuar konsumin e tyre të energjisë.

E njëjta gjë vlen edhe për njësitë e trajtimit të ajrit (AHU-të) që mund të përfshihen në sistemin HVAC. Zgjedhja e modeleve me ventilatorë me inverter me efikasitet të lartë dhe rikuperim të nxehtësisë mund të reduktojë ndjeshëm konsumin e energjisë.

Për shembull, rikuperimi i nxehtësisë është një opsion që i lejon AHU-të të rikuperojnë nxehtësinë nga ajri që del jashtë falë shkëmbyesve të nxehtësisë. Këto e transmetojnë nxehtësinë nga qarkullimi i ajrit të ndenjur që nxirret në qarkullimin e ajrit të pastër që futet në ndërtesë, pa asnjë ndotje midis dy qarkullimeve të ajrit. Ky proces përmirëson ndjeshëm efikasitetin e energjisë.

Një aspekt tjetër që duhet marrë parasysh në sistemet komplekse HVAC është modulariteti. Modulariteti i aktivizon njësitë bazuar në zonat e stadiumit që në të vërtetë kanë nevojë për ftohje ose ngrohje në një moment të caktuar, duke siguruar edhe më shumë kontroll mbi konsumin e energjisë. Kjo mund të arrihet duke e ndarë ngarkesën në një numër njësish që mund të aktivizohen sipas nevojës bazuar në nevojat aktuale.

Ngarkesa e stadiumeve moderne zakonisht ndryshon në varësi të sezonit ose evenimentit specifik që ata akomodojnë. Kjo ka një ndikim të rëndësishëm në efikasitetin energjetik të ndërtesës. Pra, është e rëndësishme të merret parasysh ndryshimi në kërkesën e ngarkesës për të gjithë ndërtesën. Për një sistem HVAC më efikas, mund të jetë e dobishme të ndahet ngarkesa në njësi të shumta të madhësive të ndryshme dhe t’i kontrolloni ato sikur të ishin një njësi e vetme e madhe.

Menaxheri inteligjent i ftohësit Daikin (iCM) është projektuar për të kontrolluar, renditur dhe optimizuar performancën e shumë çillerëve, duke harmonizuar mënyrën se si funksionojnë çillerët individualë në objekt dhe duke i lejuar ata të arrijnë qëllimin e tyre me përpjekje minimale, si për sa i përket konsumit të energjisë ashtu edhe funksionimit mekanik. E gjithë kjo, natyrisht, me një ndikim pozitiv në qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e çillerëve.

 

Monitorimi, mirëmbajtja parandaluese dhe besueshmëria

 

Monitorimi dhe kontrolli në distancë janë shumë të rëndësishme për çdo sistem HVAC të madhësisë së kërkuar nga stadiumet.

Monitorimi dhe gjurmimi ndihmon në sigurimin e të kuptuarit të situatës aktuale, si dhe kur ndërmerren veprime për të bërë përmirësime. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kemi një sistem që mund të monitorohet dhe kontrollohet në distancë në mënyrë që menaxherët e objektit të mund të ndërmarrin veprime të mirëmbajtjes parandaluese për të siguruar efikasitetin dhe besueshmërinë e sistemit.

Daikin on Site (DoS) i lejon inxhinierët në të gjithë botën të monitorojnë, menaxhojnë, vizualizojnë dhe kontrollojnë të gjitha njësitë e instaluara në sistemin HVAC në një ose shumë pika në kohë reale, direkt nga reja kompjuterike. Kjo u mundëson menaxherëve të shërbimit të ndërmarrin veprime parandaluese pa vizituar pikën, duke rritur në mënyrë eksponenciale kapacitetin e mbështetjes teknike.

DoS është një mjet monitorimi në distancë nga Daikin, që ofron të dhëna në kohë reale 24 orë në ditë/7 ditë në javë, gjatë gjithë vitit, për të gjurmuar impiantet e çillerëve dhe njësive të trajtimit të ajrit dhe funksionimin e tyre. Kjo u jep mundësi pronarëve të impianteve që të ndërmarrin masa parandaluese për të shmangur kostot shtesë që lidhen me avaritë dhe kohën e ndërprerjes.

Sa herë që ka një alarm, menaxherët e impiantit mund ta zbulojnë lehtësisht problemin dhe të gjejnë zgjidhjen e duhur. Nëpërmjet platformës ata mund të vlerësojnë të gjithë parametrat në kohë reale dhe të veprojnë në distancë nëse ka nevojë për ndonjë rregullim të cilësimeve. E gjithë kjo përmirëson funksionimin dhe menaxhimin e njësive dhe rrit besueshmërinë e tyre.

DoS gjithashtu e bën më të lehtë planifikimin e punës së teknikëve, duke u dhënë atyre mundësinë të përgatiten për problemet dhe zgjidhjet e mundshme duke treguar pjesët rezervë që mund të nevojiten dhe duke përshpejtuar punën. Kjo u mundëson teknikëve të punojnë me efikasitet dhe të zvogëlojnë kohën e rikuperimit të impianteve HVAC.

DoS gjithashtu krijon raporte periodike të performancës së sistemit dhe auditimeve të energjisë, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e sistemit sa më efikas.

Për të gjitha këto arsye, Daikin on Site është bërë kyç për rritjen e nivelit të efikasitetit dhe besueshmërisë së një impianti HVAC, edhe (pothuajse plotësisht) nga distanca.

Comments (3)

 • John Doe December 29, 2020

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus.

  • John Doe December 29, 2020

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus.

 • John Doe December 29, 2020

  Lorem ipsum dolor sit amet, co viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus.

Comments are closed.