Daikin së fundmi furnizoi çillerë për një projekt rinovimi në Spanjë që përfshinte një spital. Projekti u krye si pjesë e një programi që synon të përmirësojë efikasitetin energjetik të ndërtesës dhe të minimizojë ndikimin e saj në mjedis.

Produktet 

2x EWWH-VZ

1x EWAH-TZ

Kapaciteti total i ftohjes: 4MW

Zgjidhja

Për këtë projekt, Daikin pajisi spitalin me 3 çillerë me inverter me vidë, dy çillerë me ftohje me ujë dhe një çiller me ajër për të zëvendësuar njësitë e vjetra pa inverter në sistemin HVAC të spitalit. Falë instalimit të teknologjisë më të avancuar, Daikin përmbushi objektivat e efikasitetit, duke ndihmuar në arritjen e kursimeve të energjisë, uljen e kostove të funksionimit dhe uljen e emetimeve të CO2 me 25%.

Lexoni më shumë këtu rreth kompresorit të Daikin me një vidë

Për të arritur këto objektiva, projekti kërkonte një koncept HVAC miqësor për mjedisin. Zgjidhja ishin çillerët Daikin me agjent ftohës R-1234ze HFO, të cilët kanë vendosur standardin e ri për sistemet e ftohjes miqësore për mjedisin pasi kanë një GWP (potencial për ngrohjen globale) 200 herë më të ulët se R-134a. Objektivat e efikasitetit të energjisë u arritën duke kombinuar agjentin ftohës R-1234ze me teknologjinë e kompresorëve me një vidë të Daikin.

Lexoni më shumë këtu rreth avantazheve të përdorimit të R-1234ze

Tabloja më e madhe

Përveç efikasitetit në energji, besueshmëria ishte një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm pasi çillerët duhej të siguronin edhe ftohje për laboratorët dhe pajisjet teknike. Pra, pasja e një zgjidhjeje të besueshme ishte thelbësore për t’u siguruar që të plotësoheshin nevojat e spitalit si për komoditetin ashtu edhe për ftohjen e proceseve.

Teknologjia e inverterit me vidë të Daikin padyshim që ndihmoi me besueshmërinë. Kompania ka një histori lidershipi në fushën e çillerëve me kompresorë me një vidë, të cilët janë instaluar në të gjithë botën gjatë 20 viteve të fundit.

Krahasuar me një kompresor standard me vidë, kompresori me një vidë Daikin përdor një vidë kryesore që lidhet me rotorët e dyfishtë në formë ylli për të prodhuar një cikël kompresimi që përputhet me vëllimin. Për shkak të rotorit kryesor, i cili është i balancuar si në drejtimet radiale ashtu edhe aksiale, kushineta e kompresorit ka një nivel jashtëzakonisht të lartë sigurie. Prandaj ka më shumë jetëgjatësi. Për më tepër, kompresori me një vidë i Daikin ka vetëm tri pjesë lëvizëse, gjë që redukton mundësinë e dështimeve dhe mban të ulëta kostot e funksionimit.

 

Comments (2)

  • John Doe December 29, 2020 Reply

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus.

    • John Doe December 29, 2020 Reply

      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *