Sisteme VRV Daikin

Sisteme VRV 5 Indoor

Indoor Units

FXFA-A

Kasetë me qarkullim rrethor

Njësi e brendshme kasetë

Njësi e fshehur në tavan

Njësi e fshehur në tavan me ESP mesatare

Sisteme VRV 5 Daikin

Outdoor Units

REYA-A

Pompe nxhehtesie Ajer-Ajer

Sisteme VRV 5 Indoor

Indoor Units

Njësi e fshehur në tavan

Njësi e fshehur që qëndron mbi dysheme

Njësi e brendshme tokësore

Njësi e brendshme murale

Hidrobox me temperaturë te ulët për VRV

Sisteme VRV IV Indoor

Outdoor Units

Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV+

Pompë nxehtësie VRV IV+

Pompë nxehtësie VRV IV+

Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV+