Chiller Fancoil

Chiller Fancoil

Pompë nxehtësie inverter Ajër- Ujë 4-8kW

Pompë nxehtësie inverter Ajër- Ujë 9-16 kW

Pompë nxehtësie inverter Ajër- Ujë 9-90 kW

Pompë nxehetësie me kompresor inverter Ajër Ujë

Njësi me motor ventilatori BLDC për montim në tavan

Njësi me motor ventilatori AC për montim në tavan.

Njësi me motor ventilatori AC për montim vertikal

Njësi me motor ventilatori AC për montim vertikal

Njësi me motor ventilatori AC për montim të fshehur horizontal

Njësi me motor ventilatori AC për montim vertikal

Njësi me motor ventilatori AC për montim vertikal

Njësi me motor ventilatori AC për montim në mur

Fancoil tokesor Slim

Fancoil inkaso Slim