Daikin Altherma

Daikin Altherma

Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në dysheme

Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në dysheme

Pompë nxehtësie e kthyeshme me montim në mur

Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në dysheme

Njesi Daikin Altherma për temperaturë të ulët

Njesi Daikin Altherma për temperaturë të lartë

Njesi Daikin Altherma për temperaturë të lartë

Njesi Daikin Altherma për temperaturë të lartë

Njesi Daikin Altherma për temperaturë të lartë

Nnjesi Daikin Altherma për temperaturë të lartë

Boiler me mbështetje për panel diellor

Boiler me mbështetje diellore

Rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi